top of page

הפקת אלומיניום

נכון ליום כתיבת מאמר זה נצרכים בעולם כמאה אלף טונות אלומיניום בכל יום, דבר אשר מצריך הפקה

של כ- 38 מיליון טונות אלומיניום בשנה.

אלומיניום איננו חומר גלם אשר נחצב ישירות מהאדמה. המינרל אשר ממנו מופקת האלומיניום נקרא

בוקסיט "Bauxite". הבוקסית נכרת בפעולה פשוטה יחסית מן האדמה.

מכרה הבוקסית הגדול ביותר בעולם נמצא באוסטרליה וידוע בשם מכרה הנטלי "Huntley mine",

המכרה האמור מספק כעשירית מהתצרוכת העולמית לאלומיניום.

לציין כי שישה טונות של המינרל בוקסיט מספק רק טון אחד של אלומיניום.

לאחר פעולת כרית הבוקסיט מן האדמה נכנסת הבוקסיט אל תוך מיכל גדול אשר טוחן את הבוקסיט

לכדי גרגירים. לאחר פעולה זו עוברת הבוקסיט תהליך אשר מורכב מארבעה שלבים וידוע בשם

"תהליך באייר" "Bayer proses" .

בסופו של תהליך באייר מתקבל חומר אשר נקרא תחמוצת אלומיניום (ALUMINA) אשר מתקבלת

בצורה של אבקה לבנה. תחמוצת האלומיניום מהווה כ- 33% מהבוקסית כאשר יתר החומרים המרכיבים

את הבוקסיט הינם אפר מים ואינוקסיד.

לאחר התהליך האמור מותכת תחמוצת האלומיניום ביחד עם כימיקלים שונים לטמפרטורה בגובה 900 מעלות.

הריאקציה אשר נגרמת כתוצאה מערבוב החומרים והטמפרטורה הגבוהה, יוצרת תגובה בה האלומיניום

שוקע כאשר לאחר מכן זה נאסף. לאחר תהליך המתואר לעיל מתקבל אלומיניום בעל טהרות של כ- 99.7%.

לסיום נוצק האלומיניום לתבניות וכעט מוכן האלומיניום לשימוש על יד מגוון רחב של תעשיות.

bottom of page