top of page

סגסוגות אלומיניום

 

סגסוגת, ערבוב יסוד מתכתי אחד לפחות עם יסוד נוסף או יותר כאשר החומר הסופי שמתקבל הינו בעל תכונות שונות ממרכיביו.

 

סגסוגות האלומיניום משמשות למגוון רחב של תעשיות. לאחר כריית המינרל בוקסיט ולאחר הפקת האלומיניום, מתקבל חומר במצב טהור בעל תכונות שונות. עם זאת, החומר המתקבל הוא בעל חוזק נמוך, על כן קיים צורך בהוספת יסודות נוספים בכדי להתאים את החומר לפי צורכי הלקוח.

 

סגסוגות האלומיניום מתחלקות לשני סיווגים עיקרים, יציקות אלומיניום וחישול אלומיניום, כאשר הסיווגים האמורים מתחלקים לתתי קטגוריות המתייחסות לטיפול בחום וללא טיפול בחום. כ 85% מצריכת האלומיניום נעשית למטרות חישול לדוגמת אקסטרוזיה.

 

נהוג להבחין בין סגסוגות חישול, אשר מחולקות לפי הסדרות הבאות:

 

1000 - סדרה זו מורכבת מאלומיניום במצב טהור של כ – 99%.

 

2000 - סדרה זו מורכבת מאלומיניום בשילוב נחושת ובעלת חוזק אשר ניתן להשוואה לברזל.

 

3000- סדרה זו מורכבת מאלומיניום בשילוב מנגן.

 

4000 - סדרה זו מורכבת מאלומיניום בשילוב סיליקון.

 

5000 - סדרה זו מורכבת מאלומיניום בשילוב מגנזיום.

 

6000 - סדרה זו מורכבת מאלומיניום בשילוב מגנזיום וסיליקון נוחה לעיבוד ובעלת חשילות גבוה. לציין כי סדרה זו משמשת את מרבית צריכת האלומיניום בארץ.

 

7000 - סדרה זו מורכבת מאלומיניום בשילוב אבץ ומהווה את הסדרה בעלת החוזק הגבוהה ביותר.

 

8000 - סדרה זו מורכבת מאלומיניום בשילוב ליתיום.

 

 

לכל אחת מן הסדרות האמורות לעיל קימות תתי סדרות נוספות כאשר כל תת סדרה שכזו מאופיינת מתרכובות שונות של מתכות.

 

לדוגמא בסדרת ה-6000 קימות מספר תתי סדרות, להלן שני דוגמאות אשר הינם הנפוצות ביותר לשימוש בתחום האקסרוזיה:

 

6061 - סגסוגת זו מכילה: 0.8% צורן, 0.4% נחושת, 1.2% מגנזיום, 0.4% כרום, 0.7% ברזל ו - 96.6% אלומיניום.

 

6063 - סגסוגת זו מכילה: 2.8% מגנזיום, 0.45% ברזל+צורן, 0.35% כרום, 0.2% נחושת ו - 96.2% אלומיניום.

bottom of page