top of page

אקסטרוזיה

תהליך האקסטרוזיה, שחול בעברית, הינו תהליך בו לוקחים חומר ויוצרים ממנו פרופיל בעל חתך קבוע. החומר נדחף או נמשך דרך תבע, מעין תבנית, ובצידה השני של התבע יוצא הפרופיל בעל החתך בו בחרנו.

 

תהליך האקסטרוזיה לפרופילי האלומיניום מתחיל בהעמסת בולי אלומיניום, מוטות בעלי צורת עיגול באורך של כשישה מטרים, בדרך כלל, ובעלי משקל אשר נע בין 4-6 טונות, על גבי מסוע. המסוע מכניס את הבול אל תוך תנור אשר מחמם את האלומיניום לטמפרטורה של כ- 900 מעלות. לאחר שלב זה יוצא הבול מתוך התנור ונחתך למקטעים קצרים לשם הזנתו למכבש. לפני כניסתו למכבש שורפים באמצאות להבה את צידו האחד של הבול החתוך, דבר המשאיר שכבה של פיח על קצה הבול החתוך, וזאת על מנת למנוע את הידבקות הבול למכבש. לאחר שלב זה מוזן הבול אל תוך המכבש אשר דוחף את הבול אל תוך התבע.

 

התבע מעוצבת בצורה אשר נבחרה. את התבע אשר דרכה נכנס האלומיניום ניתן לתאר כמעין משפך, היינו בעל פתח רחב בתחילתו וצר בחלק בו יוצא הפרופיל הרצוי.

לאחר שהפרופיל הרצוי יוצא מצידה השני של התבע נמשך הפרופיל על ידי רובוט מן התבע ונחתך לשם משיכה נוספת של הפרופיל מן התבע על ידיו.

 

פרופיל האלומיניום אשר בזה הרגע יצא מן המכבש נמתח משני קצותיו על מנת ליישרו. לאחר פעולה זו נחתך פרופיל האלומיניום למידה הרצויה ונערם על גבי משטח לשם הכנסתו לתנור נוסף וכעת לשם התחלת תהליך הזדקנות של פרופיל האלומיניום לשם הקנית חוזק נוסף לפרופיל האלומיניום.

 

לאחר היציאה מתנור ההזדקנות, פרופיל האלומיניום מוכן לשימוש במגוון תעשיות שונות.

 

להלן סרטון קצר המדגים את תהליך האקסטרוזיה:

bottom of page