top of page

תקנים לייצור פרופילי אלומיניום

ישנם מספר תקנים מרכזים בתחום ייצור פרופילי האלומיניום אשר על פיהם מיוצרים כיום פרופילי האלומיניום בארץ ובעולם.

לכל תקן קיימת שיטת סימון לתכונות השונות של הפרופיל לרבות סוג הסגסוגת, סוג הטיפול התרמי תכונות מכאניות ועוד.

שני התקנים המרכזים הינם:

 

ASTM - הינו תקן בינלאומי אשר עד לשנת 2001 היה ידוע כ ''American Society for Testing and Materials''. תקן זה מסומן באמצעות ארבע ספרות אשר מציינות את הסגסוגת ממנה עשוי הפרופיל כאשר לאחריו מופיע סימן הטיפול התרמי בו ניתן לקבל את הפרופיל לאחר תהליך האקסטרוזיה.

לדוגמא: T66 6063

EN - הינו התקן האירופאי לפרופילי אלומיניום והוא זזה כמעט לחלוטין לתקן ה- ASTM

DIN – (German Institute for Standardization) הינו תקן גרמני. תקן זה מסומן באמצעות אותיות אשר מסמנות את הסגסוגת ממנה עשוי הפרופיל כאשר לאחריו מופיע סימן הטיפול התרמי בו ניתן לקבל את הפרופיל לאחר תהליך האקסטרוזיה.

לדוגמא: AlMg Si 0.5 – F 22

התקן בארץ לייצור פרופילי אלומיניום נקרא ת"י 4402 חלק 1.01 והינו מבוסס ומסומן על פי תקן ה-EN.

לאלום גולד תו תקן ישראלי לייצור פרופילי אלומיניום.

לוגו נכון תקנים ותעודות הסמכה
bottom of page