top of page

טיפול תרמי

על מנת להגיע לתכונות החומר הנדרשות ע"י לקוחות מסוימים מתעשיות שונות ולדרישות המגיעות מתקנים מקומיים או תקנים בינלאומיים, יש צורך בביצוע טיפולים טרמים לפרופילי האלומיניום אשר יביאו את פרופיל האלומיניום לרמת החוזק הדרושה הטיפול התרמי כולל חימום וקירור בסביבה מבוקרת של הפרופיל.

 

קימים שלושה טיפולים תרמים אשר יכולים להביא אותנו לרמת חוזק שונות:

 

הרפיה/זיקון טבעי (Stabilized)- בתהליך זה למעשה לא מבוצע כל טיפול בפרופיל האלומיניום, למעשה הפרופיל "נח" לאחר תהליך האקסטרוזיה.

 

טיפול בתמיסה (Solution treatment)- במהלך תהליך האקסטרוזיה קיים שלב בו בול האלומיניום מחומם לטמפרטורה גבוהה ונדחף אל תוך התבע (תבנית) כאשר מצידו השני של התבע יוצא פרופיל אלומיניום בעל החתך הדרוש, הפרופיל בשלב זה, מייד לאחר יציאתו מהתבע, מקורר במהירות באמצעות מים או אוויר או אפילו שילוב של שניהם.

 

זיקון מלאכותי(Ageing)- בשלב בו ייצרנו את הפרופיל הדרוש ולאחר חיתוך הפרופיל למידה הרצויה, מוכנס הפרופיל לתנור למספר שעות בטמפרטורה של בין 200-300 מעולות.

 

קימים כשישה סוגי טיפולים תרמים נפוצים המצויינים בסימנים הבאים:

 

T0 - הרפיה.

T4 - טיפול בתמיסה וזיקון טבעי.

T5 - זיקון מלאכותי.

T52 - זיקון טבעי בטמפרטורה גבוה מהממוצע לזיקון זה.

T6 - טיפול בתמיסה וזיקון מלאכותי

T66 - טיפול בתמיסה, זיקון מלאכותי ופיקוח נוסף על כל תהליך היצור.

bottom of page